Görün, duyun, bilin diye YAZIYOR!

DİSK: Asgari ücret 2800 olmalı

Asgari ücrete ilişkin talep ve önerilerini açıklayan DİSK, “Asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalıdır” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin talep ve önerilerini Karaköy’de bulunan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesindeki yaptıkları basın toplantısıyla açıkladı.

‘Asgari ücret herkesi ilgilendiriyor’

Basın toplantısında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamayı yaptı.  “Asgari ücretin ülkede yaşayan herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Çerkezoğlu, “Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret 10 milyonların derdidir. 10 milyona yakın işçi ya asgari ücretin altında ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmaktadır. Öte yandan asgari ücret seviyesindeki artış, genel ücret artışlarını da etkilemektedir. İşsizlik ödeneklerinden, emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret düzeyinden etkilenmektedir” dedi.

“2019 yılı Asgari Ücreti ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır” diyen Çerkezoğlu konuşmasını  şöyle sürdürdü: “Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 yılı asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. Tespit edilecek asgari ücret öncelikle asgari ücret civarı çalışanların, genel olarak da, DİSK üyesi olsun, olmasın sendikalı olsun olmasın bütün işçilerin ücret seviyesini etkileyecektir.”

Kriz koşullarında ücretleri baskılamaya dönük yaklaşımların, “Fedakarlık” ve “Aynı gemideyiz” söylemlerinin giderek artığını söyleyen Çerkezoğlu, “Nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olduğu, işçilerin yararına olanın ülkenin de yararına olduğu açıktır. Kapitalizmin her krizinin faturasını işçilere keserek, sermayeyi kurtarmaya yönelik neo-liberal politikalar işçilere ve memlekete zarar vermiştir. Ücret artışına, insanca çalışmaya ve insanca yaşamaya dayalı bir büyüme mümkündür ve zorunludur” diye konuştu.  Asgari ücret pazarlığının sıradan bir pazarlık olmadığını sözlerine ekleyen Çerkezoğlu, “DİSK asgari ücret pazarlığını çok önemli bir paylaşım mücadelesi olarak görmektedir. Asgari ücret etrafındaki mücadele toplumsal, hukuksal ve bilimsel boyutları olan çok yönlü bir süreçtir. Asgari ücrete dair veriler, ülkemizdeki çalışma ve yaşam koşullarının dünyanın ne kadar gerisinde olduğunu göstermektedir. Türkiye, evrensel kabul görmüş temel sosyal haklardan birisi olan asgari ücrete dair dünyadaki standart ve uygulamalardan çok uzaktadır” ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu son olarak 2019 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı:

  • “Kriz koşullarında asgari ücretin geçim koşullarına uygun artması hem işçiler hem ülke için  yararlıdır. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
  • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
  • Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkını da içermelidir.
  • İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
  • Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
  • Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.”
Bunları da beğenebilirsin

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.