Görün, duyun, bilin diye YAZIYOR!

AKP’nin ‘sağlık’ teklifi: Hastayı hekimsiz, hekimi işsiz bırakıyor

AKP’nin uzun süredir meslek örgütlerinin beklentisi olan ‘sağlıkta şiddetin önlenmesine’ dair Meclis’e sunduğu tasarı yasalaşırsa, sağlık alanında birçok yasada değişiklik öngören ve kamuoyunda "torba" olarak tanımlanan 44 maddelik yasa teklifinin içerisinde olduğu yeni düzenleme gelecek.

AKP’nin uzun süredir meslek örgütlerinin beklentisi olan ‘sağlıkta şiddetin önlenmesine’ dair Meclis’e sunduğu tasarı yasalaşırsa, sağlık alanında birçok yasada değişiklik öngören ve kamuoyunda “torba” olarak tanımlanan 44 maddelik yasa teklifinin içerisinde olduğu yeni düzenleme gelecek.

Teklif, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenlemenin yanı sıra, sigara yasağının kapsamının genişletilmesinden, doku ve organ nakline yeni standartlar getirilmesi, taşıyıcı anneliğin yasaklanmasına kadar bir çok farklı alanda yeni düzenlemeler öngörüyor.

Tartışmalı hükümler neler?

Teklifte, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen hekimler ile diş hekimlerinin özel sektörde çalışmalarına sınırlama getirecek. KHK ile ihraç edilen hekimlerin sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olmayan yerlerde çalışabileceği hükme bağlanıyor. Bu da ihraç edilen hekimler, yalnızca muayenehanelere veya sınırlı sayıda olan SGK ile sözleşme yapmayan hastanelerde çalışmaya itiliyor.

Bir başka tartışmalı hüküm ise güvenlik soruşturmalarının olumsuz gelmesi nedeniyle zorunlu hizmetini yapamayan ve dolayısıyla “atanamayan” doktorların, zorunlu hizmet süreleri boyunca hiçbir yerde çalışamamaları, bu süre bittiğinde de yine SGK ile anlaşması olmayan kurumlar ile muayenehanelerde çalışmaları.

Şiddeti önleme maddesi ne getiriyor?

Yasa teklifinde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlarla ilgili soruşturma prosedüründe kısmi iyileştirme yapılırken, cezalarda artış öngörülmüyor.

Hangi yetkiler kaldırılıyor?

Türk Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Birliği ile Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) bazı yetkileri de elinden alınıyor.

Bunları da beğenebilirsin

YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.